گروه مهندسي برق و مخابرات دانشگاه شمال: 

فناوري هاي صنعت برق، از پایه های رشد و گسترش مدنيت نوين در سراسر دنيا به شمار مي روند. دانشگاه شمال ابزارهاي لازم آموزشي و پژوهشي را كه از پيش نيازهاي آموزش مهارت و دانش فني در اين رشته اند، فراهم كرده و گروه برق - الكترونيك دانشگاه به آزمايشگاه هاي مقدماتي برق، مدار منطقي، فيزيك 1 و 2، مدار مجتمع خطي، ديجيتال، میكرو پروسسور، الكترونيك صنعتي، مدارهاي مخابراتي، كارگاه عمومي برق و... تجهيز شده است.

رشته مخابرات- ارتباط داده ها (
ICT) هم از جمله رشته هاي تازه بنياد و رو به پيشرفت دانشگاه شمال است. دانش آموختگان اين رشته مي توانند سيستم هاي مربوط به ارتباط داده ها  را به خوبي بشناسند و پس از  پايان دوره ي آموزش دانشگاهي خود به عنوان كاردان نرم افزار سيستم هاي ارتباطات داده ها، كاردان نصب، آزمايش و تحويل سيستم هاي ارتباطات داده ها و كاردان نگهداري سيستم هاي ارتباط داده ها، توانايي هاي خويش را نشان دهند.

رشته/ گرايش

گروه آموزشي

سال اخذ/ مقطع

آخرين سال پذيرش

مهندسي برق - قدرت

مهندسي برق

1391/ كارشناسي

...

مهندسي برق - الكترونيك مهندسي برق

1387/ كارشناسي

...

مهندسي تكنولوژي برق‌-قدرت

مهندسي برق

1389/ كارشناسي ناپيوسته

...

مهندسي تكنولوژي الكترونيك مهندسي برق

1387/ كارشناسي ناپيوسته

...

فني برق - الكترونيك مهندسي برق

1381/ کاردانی

1392
الكترونيك‌-‌الكترونيك عمومي مهندسي برق

1389/ کاردانی پيوسته

...