گروه مهندسي برق و مخابرات دانشگاه شمال: 

فناوري هاي صنعت برق، از پایه های رشد و گسترش مدنيت نوين در سراسر دنيا به شمار مي روند. دانشگاه شمال ابزارهاي لازم آموزشي و پژوهشي را كه از پيش نيازهاي آموزش مهارت و دانش فني در اين رشته اند، فراهم كرده و گروه برق - الكترونيك دانشگاه به آزمايشگاه هاي مقدماتي برق، مدار منطقي، فيزيك 1 و 2، مدار مجتمع خطي، ديجيتال، میكرو پروسسور، الكترونيك صنعتي، مدارهاي مخابراتي، كارگاه عمومي برق و... تجهيز شده است.

رشته مخابرات- ارتباط داده ها (
ICT) هم از جمله رشته هاي تازه بنياد و رو به پيشرفت دانشگاه شمال است. دانش آموختگان اين رشته مي توانند سيستم هاي مربوط به ارتباط داده ها  را به خوبي بشناسند و پس از  پايان دوره ي آموزش دانشگاهي خود به عنوان كاردان نرم افزار سيستم هاي ارتباطات داده ها، كاردان نصب، آزمايش و تحويل سيستم هاي ارتباطات داده ها و كاردان نگهداري سيستم هاي ارتباط داده ها، توانايي هاي خويش را نشان دهند.

رشته/ گرايش

سال تاسيس/ مقطع

طول دوره/ سال

ظرفيت پذيرش

فني برق ـ الكترونيك

1381/ كارداني ناپيوسته

2

100

مهندسي تكنولوژي-  الكترونيك

1385/ كارشناسي ناپيوسته

2

80

مهندسي برق ـ الكترونيك

1387/ كارشناسي

4

60

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت

1389/ كارشناسي ناپيوسته

2

80

الكترونيك- الكترونيك عمومي

1389/ كارداني پيوسته

2

100

 مخابرات- ارتباط داده ها (ICT) *

1383/ کاردانی

2

100

 * پذيرش دانشجو از سال 1391 در رشته فوق انجام نمي پذيرد.