وب سایت اعضاي هيات علمي كتابخانه ديجيتال   آزمون های بین المللی    سامانه خدمات آموزشي    صفحه اصلی
Mail Server FTP Server ارتقاء پایه مهندسی اتوماسیون اداری اتوماسیون تغذیه


گروه آموزشی مهندسی برق:                     
 
مهندسي پزشکی - بیوالکتریک / کارشناسی / سال اخذ 1394
مهندسي ورزش/ کارشناسی / سال اخذ 1394
مهندسي برق/ کارشناسی / سال اخذ 1387
مهندسي تكنولوژي برق‌-قدرت/ کارشناسی / سال اخذ 1389
مهندسي تكنولوژي برق- الكترونيك/ کارشناسی / سال اخذ 1387


نحوه نگارش پروژه و کارآموزی:
راهنمای نگارش پروژه تخصصی / راهنمای نگارش گزارش کارآموزی / راهنمای ویرایش پروژه تخصصی و گزارش کارآموزی / راهنمای صحافی پروژه تخصصی و گزارش کارآموزی /  فایل ورد نمونه گزارش /  عکس روی جلد پروژه / عكس روي جلد كارآموزي

چارت درسی گروه:
 
چارت كارشناسي الكترونيك- ورودی 92 و 93 / چارت كارشناسي برق  قدرت - ورودی 92 و 93 / چارت كارشناسي برق_ورودی 94 / چارت كارشناسي مهندسی پزشکی  / چارت مهندسی تکنولوژی برق- الکترونیک  / چارت مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

جهت مشاهده وب سایت گروه مهندسی برق
http://eec-shomal.ir را کلیک نمایید.

 

                         دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161         تلفن: 13-44203710 -011        فکس: 44203755 -011